Codi classificació: AMDG4-247
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-247 Albert Musons
Data inicial: 01/01/2007
Codi classificació: AMDG4-247
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-247 Albert Musons
Data inicial: 01/01/1980
Codi classificació: AMDG4-247
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-247 Albert Musons
Data inicial: 01/01/2002
Codi classificació: AMDG4-247
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-247 Albert Musons
Data inicial: 01/01/1997
Codi classificació: AMDG4-247
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-247 Albert Musons
Data inicial: 01/01/1980
Codi classificació: AMDG4-247
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-247 Albert Musons
Data inicial: 01/01/1985
Codi classificació: AMDG4-247
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-247 Albert Musons
Data inicial: 01/01/2007
Codi classificació: AMDG4-247
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-247 Albert Musons
Data inicial: 01/01/1997
Codi classificació: AMDG4-247
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-247 Albert Musons
Data inicial: 01/01/2007
Codi classificació: AHCB3-256/5D42
Nombre d'expedient / dossier: s/n
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-256/5D42 Ignasi Iglésias Pujadas
Data inicial: 01/01/1924
Codi classificació: AHCB3-256/5D42
Nombre d'expedient / dossier: s/n
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-256/5D42 Ignasi Iglésias Pujadas
Data inicial: 01/01/1915