Codi classificació: L112
Nombre d'expedient / dossier: 1984 1992
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1984
Codi classificació: B100
Nombre d'expedient / dossier: 3880
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/2005
Codi classificació: Q127
Nombre d'expedient / dossier: Eix-40202/1928
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1928
Codi classificació: Q127
Nombre d'expedient / dossier: Eix-11761/1908
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1908
Codi classificació: 1.6
Nombre d'expedient / dossier: 1865, lligall 210,17
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Fons: AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià
Data inicial: 01/01/1865
Codi classificació: Q127
Nombre d'expedient / dossier: Fo-801/1914
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1914
Codi classificació: Q127
Nombre d'expedient / dossier: Fo-2220/1928
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1928
Codi classificació: Q127
Nombre d'expedient / dossier: Fo-243-K
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1881
Codi classificació: L100
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 11/03/1933
Codi classificació: L100
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 11/03/1933
Codi classificació: L100
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 04/03/1933
Codi classificació: L100
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 07/10/1933