Codi classificació: AMDG4-219
Nombre d'expedient / dossier: 2016
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-219 Cartells de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1975
Codi classificació: AMDC4-451
Nombre d'expedient / dossier: 01201
Centre: Arxiu Municipal de Districte de Les Corts
Fons: AMDC4-451 Col·lecció de cartells de l'AMDC
Data inicial: 04/03/1993
Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 3309
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 01/12/2007
Codi classificació: AMDC4-451
Nombre d'expedient / dossier: 00915
Centre: Arxiu Municipal de Districte de Les Corts
Fons: AMDC4-451 Col·lecció de cartells de l'AMDC
Data inicial: 17/12/1986
Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 2987
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 25/03/2001
Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 3773
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 13/09/1996
Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 3772
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 22/03/1998
Codi classificació: AMDC4-451
Nombre d'expedient / dossier: 01208
Centre: Arxiu Municipal de Districte de Les Corts
Fons: AMDC4-451 Col·lecció de cartells de l'AMDC
Data inicial: 01/11/1985
Codi classificació: AMDC4-451
Nombre d'expedient / dossier: 01161
Centre: Arxiu Municipal de Districte de Les Corts
Fons: AMDC4-451 Col·lecció de cartells de l'AMDC
Data inicial: 01/01/1980
Codi classificació: AMDC4-451
Nombre d'expedient / dossier: 01187
Centre: Arxiu Municipal de Districte de Les Corts
Fons: AMDC4-451 Col·lecció de cartells de l'AMDC
Data inicial: 03/03/2000