Codi classificació: AMDSA1-001
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1980
Codi classificació: H151
Nombre d'expedient / dossier: 2000 al 2012
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/2000
Codi classificació: H157
Nombre d'expedient / dossier: 1990 al 2006
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1990
Codi classificació: H157
Nombre d'expedient / dossier: 1990-2008
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1990
Codi classificació: H157
Nombre d'expedient / dossier: 2002 al 2008
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/2002
Codi classificació: H157
Nombre d'expedient / dossier: 2002 al 2006
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/2002
Codi classificació: H157
Nombre d'expedient / dossier: 1994 al 2002
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1994
Codi classificació: H157
Nombre d'expedient / dossier: 1997 al 2004
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1997
Codi classificació: H157
Nombre d'expedient / dossier: 1989 al 1999
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1989
Codi classificació: H157
Nombre d'expedient / dossier: 1992 al 2004
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1992
Codi classificació: H157
Nombre d'expedient / dossier: 1990 al 2008
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1990
Codi classificació: H157
Nombre d'expedient / dossier: 1997 al 2004
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1997