Resultats de cerca

Codi classificació: AMDSM1-020
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 10/05/1740
Codi classificació: AMDSG1-015
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Fons: AMDSG1-015 Ajuntament de Santa Creu d'Olorda
Data inicial: 01/01/1820
Codi classificació: AMDS1-011
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic
Fons: AMDS1-011 Ajuntament de Sants
Data inicial: 27/07/1823
Codi classificació: AMDSG1-013
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Fons: AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià
Data inicial: 01/01/1740
Codi classificació: AMDSG1-016
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Fons: AMDSG1-016 Ajuntament de Vallvidrera
Data inicial: 01/01/1714
Codi classificació: AMDC1-012
Centre: Arxiu Municipal de Districte de Les Corts
Fons: AMDC1-012 Ajuntament de les Corts
Data inicial: 01/01/1823
Codi classificació: AFB3-231
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB3-231 Albert Bastardas Sampere
Data inicial: 01/01/1894
Codi classificació: AMB3-231/5D71
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AMB3-231/5D71 Albert Bastardas i Sampere
Data inicial: 01/01/1871
Codi classificació: AFB3-566
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB3-566 Albert Casanovas Blai
Data inicial: 01/01/1979
Codi classificació: AMDG4-247
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-247 Albert Musons
Data inicial: 01/01/1950
Codi classificació: AFB3-026
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB3-026 Alberto Bellós
Data inicial: 01/01/1920
Codi classificació: AMDSM3-168
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM3-168 Alcoholes y Derivados, SA (AYDSA)
Data inicial: 01/01/1943