Resultats de cerca

Codi classificació: AFB3-134
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas
Data inicial: 16/07/1937
Codi classificació: AFB3-134
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas
Data inicial: 01/08/1938
Codi classificació: B100
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 27/05/1971
Codi classificació: B100
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 27/05/1971
Codi classificació: B100
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 27/05/1971
Codi classificació: B100
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 27/05/1971
Codi classificació: AFB3-123
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB3-123 Jacques Léonard
Data inicial: 27/04/1954
Codi classificació: AFB3-127
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB3127 Josep Postius Saura
Data inicial: 01/01/1956
Codi classificació: AFB3-127
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB3127 Josep Postius Saura
Data inicial: 01/01/1956
Codi classificació: AFB3-134
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas
Data inicial: 29/03/1957