Codi classificació: AHCB2-282/FI-06.5C
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB2-282/FI-06.5C Audiència de Barcelona. Fons Comercial
Data inicial: 01/01/1440
Codi classificació: AHCB2-282/FI-06.5C
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB2-282/FI-06.5C Audiència de Barcelona. Fons Comercial
Data inicial: 01/01/1790
Codi classificació: AHCB2-282/FI-06.5C
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB2-282/FI-06.5C Audiència de Barcelona. Fons Comercial
Data inicial: 01/02/1766
Codi classificació: AHCB2-282/FI-06.5C
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB2-282/FI-06.5C Audiència de Barcelona. Fons Comercial
Data inicial: 19/12/1743
Codi classificació: AHCB2-282/FI-06.5C
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB2-282/FI-06.5C Audiència de Barcelona. Fons Comercial
Data inicial: 31/12/1788
Codi classificació: AHCB2-282/FI-06.5C
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB2-282/FI-06.5C Audiència de Barcelona. Fons Comercial
Data inicial: 13/02/1836
Codi classificació: AHCB2-282/FI-06.5C
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB2-282/FI-06.5C Audiència de Barcelona. Fons Comercial
Data inicial: 30/01/1838
Codi classificació: AHCB2-282/FI-06.5C
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB2-282/FI-06.5C Audiència de Barcelona. Fons Comercial
Data inicial: 04/01/1845
Codi classificació: AHCB2-282/FI-06.5C
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB2-282/FI-06.5C Audiència de Barcelona. Fons Comercial
Data inicial: 22/12/1864
Codi classificació: AHCB2-282/FI-06.5C
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB2-282/FI-06.5C Audiència de Barcelona. Fons Comercial
Data inicial: 01/01/1852
Codi classificació: AHCB2-282/FI-06.5C
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB2-282/FI-06.5C Audiència de Barcelona. Fons Comercial
Data inicial: 01/07/1709
Codi classificació: AHCB2-282/FI-06.5C
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB2-282/FI-06.5C Audiència de Barcelona. Fons Comercial
Data inicial: 01/02/1766