Codi classificació: AHCB3-021/5D80
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 01/01/1532
Codi classificació: 04.02/01
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 01/01/1859
Codi classificació: 04.02/02
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 01/01/1892
Codi classificació: 04.01/01
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 01/01/1858
Codi classificació: 04.01/02
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 01/11/1865
Codi classificació: 04.03/01
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 01/01/1858
Codi classificació: 04.03/02
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 01/01/1859
Codi classificació: 04.03/03
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 01/01/1860
Codi classificació: 04.03/04
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 01/01/1861
Codi classificació: 04.03/05
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 01/01/1863
Codi classificació: 04.03/06
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 01/01/1865
Codi classificació: 04.03/07
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 01/01/1867