Codi classificació: AMDG1-017
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1870
Codi classificació: 6.2
Nombre d'expedient / dossier: Expedients Clavegueram
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1873
Codi classificació: 4.2
Nombre d'expedient / dossier: 1870
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1866
Codi classificació: 4.2
Nombre d'expedient / dossier: 1879
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1879
Codi classificació: 4.2
Nombre d'expedient / dossier: 1883 1884 (1)
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1883
Codi classificació: 4.2
Nombre d'expedient / dossier: 1884 (2) 1885
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1884
Codi classificació: 4.2
Nombre d'expedient / dossier: 1886
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1886
Codi classificació: 4.2
Nombre d'expedient / dossier: 1887
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1887
Codi classificació: 4.2
Nombre d'expedient / dossier: 1888 (1)
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1888
Codi classificació: 4.2
Nombre d'expedient / dossier: 1888 (2)
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1888
Codi classificació: 4.2
Nombre d'expedient / dossier: 1889
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1889
Codi classificació: 4.2
Nombre d'expedient / dossier: 1890
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1890