Codi classificació: AMDG4-219
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-219 Cartells de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1850
Codi classificació: AMDG4-219
Nombre d'expedient / dossier: 2015
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-219 Cartells de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1990
Codi classificació: AMDG4-219
Nombre d'expedient / dossier: 2571
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-219 Cartells de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1978
Codi classificació: AMDG4-219
Nombre d'expedient / dossier: 2612
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-219 Cartells de l'AMDG
Data inicial: 01/01/2000
Codi classificació: AMDG4-219
Nombre d'expedient / dossier: 2000
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-219 Cartells de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1975
Codi classificació: AMDG4-219
Nombre d'expedient / dossier: 2011
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-219 Cartells de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1986
Codi classificació: AMDG4-219
Nombre d'expedient / dossier: 2013
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-219 Cartells de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1975
Codi classificació: AMDG4-219
Nombre d'expedient / dossier: 2605
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-219 Cartells de l'AMDG
Data inicial: 01/01/2008
Codi classificació: AMDG4-219
Nombre d'expedient / dossier: 2609
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-219 Cartells de l'AMDG
Data inicial: 01/01/2000
Codi classificació: AMDG4-219
Nombre d'expedient / dossier: 2563
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-219 Cartells de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1979
Codi classificació: AMDG4-219
Nombre d'expedient / dossier: 2586
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-219 Cartells de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1975
Codi classificació: AMDG4-219
Nombre d'expedient / dossier: 0035
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-219 Cartells de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1935