Resultats de cerca

Codi classificació: AMDG4-245
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1900
CARPETA 2: Programes Festa Major 1949, 1950, 1952, 1957, 1958, 1960 . Fulletons Barrillón 1938, 1945-46, 1948-49, 1949-50, 1956-57, 1958-59. Crònica de Gràcia 1948-49, 1949-50. Teatre Centre Catòlic "El Divino Impaciente" 1942. Unión Republicana Graciense Salmerón 37 11, Sarsueles i opereta. Felicitació Nadal: 1969 de Joieria Pallé. 1954 Comissió Festes Verdi, 1983 Tarín. Record del romiatge a Montserrat 1952. Exposició Agrupació antics alumnes Col.legi Nostra Senyora de Gràcia 1945. Noces d'Argent de l'Orfeó Gracienc 1904-1929. Butlletí associacio de veïns Sector Plaça Lesseps.">
CARPETA 2: Programes Festa Major 1949, 1950, 1952, 1957, 1958, 1960 . Fulletons Barrillón 1938, 1945-46, 1948-49, 1949-50, 1956-57, 1958-59. Crònica de Gràcia 1948-49, 1949-50. Teatre Centre Catòlic "El Divino Impaciente" 1942. Unión Republicana Graciense Salmerón 37 11, Sarsueles i opereta. Felicitació Nadal: 1969 de Joieria Pallé. 1954 Comissió Festes Verdi, 1983 Tarín. Record del romiatge a Montserrat 1952. Exposició Agrupació antics alumnes Col.legi Nostra Senyora de Gràcia 1945. Noces d'Argent de l'Orfeó Gracienc 1904-1929. Butlletí associacio de veïns Sector Plaça Lesseps."> Imagen referente a 13-2.-  CARPETA 1: Llibres i revistes.- Associacio Veïns Vila Gràcia, Revista Vila de Gràcia (1975-78), La Campana de Gràcia 1892, 1895, 1899, 1926. Revista Carrer Gran 1979, 1981 i 1983. El Badall de Gràcia nº 2, 3, 4 (1979). Tradicions de Gracia de Joan Amades (1950). La Gracia de Gracia 1 exemplar 1921. Col.lectiu Llibertari de Gracia 1 exemplar 1977. Club Excursionista de Gracia 2 butlletins 1927 i 1965. Exposició Filatèlica i Numismàtica 2 exemplars 1975 i 1977. Centenari Pompeu Fabra, Butlletí de Santa Maria de Gràcia 1968. Gràcia i el seu centenari: suplement de Revista Crítica. CARPETA 2: Programes Festa Major 1949, 1950, 1952, 1957, 1958, 1960 . Fulletons Barrillón 1938, 1945-46, 1948-49, 1949-50, 1956-57, 1958-59. Crònica de Gràcia 1948-49, 1949-50. Teatre Centre Catòlic "El Divino Impaciente" 1942. Unión Republicana Graciense Salmerón 37 11, Sarsueles i opereta. Felicitació Nadal: 1969 de Joieria Pallé. 1954 Comissió Festes Verdi, 1983 Tarín. Record del romiatge a Montserrat 1952. Exposició Agrupació antics alumnes Col.legi Nostra Senyora de Gràcia 1945. Noces d'Argent de l'Orfeó Gracienc 1904-1929. Butlletí associacio de veïns Sector Plaça Lesseps." src="" />

CARPETA 2: Programes Festa Major 1949, 1950, 1952, 1957, 1958, 1960 . Fulletons Barrillón 1938, 1945-46, 1948-49, 1949-50, 1956-57, 1958-59. Crònica de Gràcia 1948-49, 1949-50. Teatre Centre Catòlic "El Divino Impaciente" 1942. Unión Republicana Graciense Salmerón 37 11, Sarsueles i opereta. Felicitació Nadal: 1969 de Joieria Pallé. 1954 Comissió Festes Verdi, 1983 Tarín. Record del romiatge a Montserrat 1952. Exposició Agrupació antics alumnes Col.legi Nostra Senyora de Gràcia 1945. Noces d'Argent de l'Orfeó Gracienc 1904-1929. Butlletí associacio de veïns Sector Plaça Lesseps.">13-2.- CARPETA 1: Llibres i revistes.- Associacio Veïns Vila Gràcia, Revista Vila de Gràcia (1975-78), La Campana de Gràcia 1892, 1895, 1899, 1926. Revista Carrer Gran 1979, 1981 i 1983. El Badall de Gràcia nº 2, 3, 4 (1979). Tradicions de Gracia de Joan Amades (1950). La Gracia de Gracia 1 exemplar 1921. Col.lectiu Llibertari de Gracia 1 exemplar 1977. Club Excursionista de Gracia 2 butlletins 1927 i 1965. Exposició Filatèlica i Numismàtica 2 exemplars 1975 i 1977. Centenari Pompeu Fabra, Butlletí de Santa Maria de Gràcia 1968. Gràcia i el seu centenari: suplement de Revista Crítica. "Barcelona 10" 1986. Guia de Gràcia 1982 (Revista Carrer Gran). CARPETA 2: Article Rentadors públics 1982. Barrillon 1979. Estampa de tardor 1950. Guia secreta de Gràcia. Plànol de Gràcia 1986. Butlletí Associació Veïns Travessera Dalt. Nadal 2000 Postal Ajuntament. Memòria Districte 1991-1995. Butlletí CDC 1987. Plànol de Gràcia.
CARPETA 2: Programes Festa Major 1949, 1950, 1952, 1957, 1958, 1960 . Fulletons Barrillón 1938, 1945-46, 1948-49, 1949-50, 1956-57, 1958-59. Crònica de Gràcia 1948-49, 1949-50. Teatre Centre Catòlic "El Divino Impaciente" 1942. Unión Republicana Graciense Salmerón 37 11, Sarsueles i opereta. Felicitació Nadal: 1969 de Joieria Pallé. 1954 Comissió Festes Verdi, 1983 Tarín. Record del romiatge a Montserrat 1952. Exposició Agrupació antics alumnes Col.legi Nostra Senyora de Gràcia 1945. Noces d'Argent de l'Orfeó Gracienc 1904-1929. Butlletí associacio de veïns Sector Plaça Lesseps.

Codi classificació: 13
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1895
Codi classificació: 6
Nombre d'expedient / dossier: 155
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1939
Codi classificació: 6
Nombre d'expedient / dossier: 156
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1980
Codi classificació: 6
Nombre d'expedient / dossier: 157
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1980
Codi classificació: 7
Nombre d'expedient / dossier: 160
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1950
Codi classificació: 15
Nombre d'expedient / dossier: 178
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1980
Codi classificació: 15
Nombre d'expedient / dossier: 179
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1979
Codi classificació: 15
Nombre d'expedient / dossier: 180
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1980
Codi classificació: 15
Nombre d'expedient / dossier: 181
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1980