Codi classificació: AMDSA4-370
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-370 Col·lecció de donacions privades de l'AMDSA
Data inicial: 26/11/1426
Codi classificació: 09.1
Nombre d'expedient / dossier: 370_09.1_87
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-370 Col·lecció de donacions privades de l'AMDSA
Data inicial: 23/10/1862
Codi classificació: 09.1
Nombre d'expedient / dossier: 370_09.1_07
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-370 Col·lecció de donacions privades de l'AMDSA
Data inicial: 08/06/1792
Codi classificació: 09.1
Nombre d'expedient / dossier: 370_09.1_21
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-370 Col·lecció de donacions privades de l'AMDSA
Data inicial: 05/07/1895
Codi classificació: 370_05
Nombre d'expedient / dossier: 05_06
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-370 Col·lecció de donacions privades de l'AMDSA
Data inicial: 01/01/1887
Codi classificació: 370_05
Nombre d'expedient / dossier: 05_07
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-370 Col·lecció de donacions privades de l'AMDSA
Data inicial: 01/01/1888
Codi classificació: 09.1
Nombre d'expedient / dossier: 370_09.1_23
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-370 Col·lecció de donacions privades de l'AMDSA
Data inicial: 02/05/1873
Codi classificació: 09.1
Nombre d'expedient / dossier: 370_09.1_13
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-370 Col·lecció de donacions privades de l'AMDSA
Data inicial: 21/02/1840
Codi classificació: 09.1
Nombre d'expedient / dossier: 370_09.1_88
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-370 Col·lecció de donacions privades de l'AMDSA
Data inicial: 14/06/1875
Codi classificació: 09.1
Nombre d'expedient / dossier: 370_09.1_89
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-370 Col·lecció de donacions privades de l'AMDSA
Data inicial: 28/10/1875
Codi classificació: 09.1
Nombre d'expedient / dossier: 370_09.1_01
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-370 Col·lecció de donacions privades de l'AMDSA
Data inicial: 10/03/1756
Codi classificació: 09.1
Nombre d'expedient / dossier: 370_09.1_08
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-370 Col·lecció de donacions privades de l'AMDSA
Data inicial: 08/06/1792