Codi classificació: AMDSM1-001
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/05/1897
Codi classificació: H163
Nombre d'expedient / dossier: 0007 a 0495
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/2010
Codi classificació: H163
Nombre d'expedient / dossier: 2000 a 2015
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/2010
Codi classificació: H163
Nombre d'expedient / dossier: 2016 a 2049
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/2010
Codi classificació: H163
Nombre d'expedient / dossier: 2045 a 2047
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/2010
Codi classificació: H163
Nombre d'expedient / dossier: 5000 a 5025
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/2010
Codi classificació: H125
Nombre d'expedient / dossier: 4060 a 4078
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/2010
Codi classificació: H125
Nombre d'expedient / dossier: 4001 a 4025
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/2010