Codi classificació: AHCB3-580/5D142-03.01
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-580/5D142 Confraria de Sant Joan i Sant Josep dels Fusters
Data inicial: 01/01/1776
Codi classificació: AHCB3-330/5D100
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-330/5D100 Gremi de Velluters de Barcelona
Data inicial: 20/08/1810
Codi classificació: AHCB3-330/5D100
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-330/5D100 Gremi de Velluters de Barcelona
Data inicial: 13/10/1804
Codi classificació: AHCB3-553/5D134
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-553/5D134 Confraria del Sant Esperit
Data inicial: 01/01/1789
Codi classificació: AHCB3-330/5D100
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-330/5D100 Gremi de Velluters de Barcelona
Data inicial: 24/08/1826
Codi classificació: AHCB3-330/5D100
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-330/5D100 Gremi de Velluters de Barcelona
Data inicial: 27/06/1791
Codi classificació: AHCB3-330/5D100
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-330/5D100 Gremi de Velluters de Barcelona
Data inicial: 05/03/1790
Codi classificació: AHCB3-330/5D100
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-330/5D100 Gremi de Velluters de Barcelona
Data inicial: 16/07/1772
Codi classificació: AHCB3-330/5D100
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-330/5D100 Gremi de Velluters de Barcelona
Data inicial: 25/04/1825
Codi classificació: AHCB3-609/5D148
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-609/5D148 Confraria de Sant Miquel dels Revenedors
Data inicial: 01/01/1899
Codi classificació: AHCB3-609/5D148
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-609/5D148 Confraria de Sant Miquel dels Revenedors
Data inicial: 01/01/1904
Codi classificació: AHCB3-330/5D100
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-330/5D100 Gremi de Velluters de Barcelona
Data inicial: 22/06/1789