Codi classificació: 05.10
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 01/01/1881
Codi classificació: 05.04
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 01/01/1800
Codi classificació: 05.07
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 01/01/1800
Codi classificació: 05.01
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 01/01/1800
Codi classificació: 05.08.01
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 05/01/1856
Codi classificació: 05.06
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 01/01/1800
Codi classificació: 05.05
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 01/01/1800
Codi classificació: 05.08.03
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 20/10/1858
Codi classificació: 05.08.02
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 14/09/1858
Codi classificació: 05.03
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 01/01/1800
Codi classificació: 05.02
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 01/01/1800
Codi classificació: 05.09/002
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 08/02/1889