Codi classificació: 06.04
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters
Data inicial: 01/01/1680
Codi classificació: AHCB3-580/5D142-06.03
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-580/5D142 Confraria de Sant Joan i Sant Josep dels Fusters
Data inicial: 01/01/1900
Codi classificació: AHCB3-580/5D142-06.03
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-580/5D142 Confraria de Sant Joan i Sant Josep dels Fusters
Data inicial: 01/01/1770
Codi classificació: AHCB3-580/5D142-06.01
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-580/5D142 Confraria de Sant Joan i Sant Josep dels Fusters
Data inicial: 01/01/1830
Codi classificació: AHCB3-580/5D142-06.01
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-580/5D142 Confraria de Sant Joan i Sant Josep dels Fusters
Data inicial: 01/01/1627
Codi classificació: AHCB3-580/5D142-06.03
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-580/5D142 Confraria de Sant Joan i Sant Josep dels Fusters
Data inicial: 01/01/1720
Codi classificació: 06.04
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters
Data inicial: 01/01/1740
Codi classificació: 06.04
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters
Data inicial: 01/01/1674
Codi classificació: 06.04
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters
Data inicial: 01/01/1727
Codi classificació: 06.01
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters
Data inicial: 26/04/1688
Codi classificació: 06.01
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters
Data inicial: 18/04/1689
Codi classificació: AHCB3-580/5D142-06.02
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-580/5D142 Confraria de Sant Joan i Sant Josep dels Fusters
Data inicial: 01/01/1826