Codi classificació: M111
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1894
Codi classificació: M111
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 30/04/1966
Codi classificació: M111
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 05/02/1961
Codi classificació: M111
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 03/03/1965
Codi classificació: M111
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 06/10/1967
Codi classificació: M111
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 27/10/1971
Codi classificació: M111
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 04/11/1964
Codi classificació: M111
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 02/02/1965
Codi classificació: M111
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 07/11/1970
Codi classificació: M111
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 11/01/1966
Codi classificació: M101
Nombre d'expedient / dossier: 1.6
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1937
Codi classificació: M103
Nombre d'expedient / dossier: 7170/2018
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris
Fons: AMDNB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/2005