Resultats de cerca

Codi classificació: Q150
Nombre d'expedient / dossier: 7730
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1992
Codi classificació: Q149
Nombre d'expedient / dossier: 7730
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1995
Codi classificació: Q149
Nombre d'expedient / dossier: 7730
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1998
Codi classificació: Q130
Nombre d'expedient / dossier: 1990 1993
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1990
Codi classificació: Q136
Nombre d'expedient / dossier: CV-15586
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1903
Codi classificació: Q109
Nombre d'expedient / dossier: 1994 2006
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Fons: AMDSG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1994
Codi classificació: Q170
Nombre d'expedient / dossier: 4853
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1998
Codi classificació: Q134
Nombre d'expedient / dossier: 2438
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1983
Codi classificació: Q130
Nombre d'expedient / dossier: 1990
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1990
Codi classificació: Q107
Nombre d'expedient / dossier: 2474
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1988
Codi classificació: Q107
Nombre d'expedient / dossier: 2472-1
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1980
Codi classificació: Q134
Nombre d'expedient / dossier: 3900
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1996