Resultats de cerca

Codi classificació: A144
Nombre d'expedient / dossier: 201.1985-229.1990
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 02/07/1985
Codi classificació: A134
Nombre d'expedient / dossier: 1979 1986
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1979
Codi classificació: A134
Nombre d'expedient / dossier: 1987 1991
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1987
Codi classificació: A134
Nombre d'expedient / dossier: 1992 1993
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1992
Codi classificació: A134
Nombre d'expedient / dossier: 1994 1997
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1994
Codi classificació: A134
Nombre d'expedient / dossier: 1998 2003
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1998
Codi classificació: A189
Nombre d'expedient / dossier: 1985 1988
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1985
Codi classificació: A189
Nombre d'expedient / dossier: 1986 1989
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1986
Codi classificació: A189
Nombre d'expedient / dossier: 1987 1991
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1987
Codi classificació: A141
Nombre d'expedient / dossier: 1980 1987
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1980
Codi classificació: A187
Nombre d'expedient / dossier: 1979 1983
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1979