Resultats de cerca

Codi classificació: L104E100
Nombre d'expedient / dossier: 29/1961
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1961
Codi classificació: L104E120
Nombre d'expedient / dossier: 4/1942
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 27/04/1942
Codi classificació: L103
Nombre d'expedient / dossier: 0023
Centre: Arxiu Municipal de Districte de Les Corts
Fons: AMDC1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 30/01/2008
Codi classificació: L103
Nombre d'expedient / dossier: 0002
Centre: Arxiu Municipal de Districte de Les Corts
Fons: AMDC1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 04/07/2006
Codi classificació: L104E100
Nombre d'expedient / dossier: 1/1953
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1953
Codi classificació: L104E100
Nombre d'expedient / dossier: 2/1951
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1951
Codi classificació: L104E100
Nombre d'expedient / dossier: 7/1952
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1952
Codi classificació: L104E100
Nombre d'expedient / dossier: 2/1949
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1949
Codi classificació: L104E100
Nombre d'expedient / dossier: 2/1952
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1952
Codi classificació: L104E100
Nombre d'expedient / dossier: 1/1957
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1957