Codi classificació: AHCB3-385/5D37
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-385/5D37 Avel·lí Artís Balaguer
Data inicial: 01/01/1909
Codi classificació: 02.04.01
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 01/01/1546
Codi classificació: 03.05
Nombre d'expedient / dossier: 0853
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris
Fons: AMDNB3-250 Centre de Documentació i Estudis de Nou Barris
Data inicial: 01/01/1972
Codi classificació: H139
Nombre d'expedient / dossier: 20134059
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/2013
Codi classificació: H139
Nombre d'expedient / dossier: 20142093
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/2014
Codi classificació: H139
Nombre d'expedient / dossier: 20124086
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/2012
Codi classificació: H139
Nombre d'expedient / dossier: 20124083
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/2012
Codi classificació: H139
Nombre d'expedient / dossier: 20102132
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/2010
Codi classificació: 02.01/1M-0461
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 19/07/1757
Codi classificació: 02.01/1M-0517
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 17/02/1762
Codi classificació: AHCB4-236/C06-Ms.A
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB
Data inicial: 01/01/1249
Codi classificació: A141
Centre: Arxiu Municipal de Districte de Les Corts
Fons: AMDC1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 20/05/1985