Codi classificació: AMDG4-248
Nombre d'expedient / dossier: 0061
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-248 Programes Festa Major de Gràcia
Data inicial: 01/01/1923
Codi classificació: AMDG4-248
Nombre d'expedient / dossier: 0084
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-248 Programes Festa Major de Gràcia
Data inicial: 01/01/1924
Codi classificació: AMDG4-248
Nombre d'expedient / dossier: 0091
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-248 Programes Festa Major de Gràcia
Data inicial: 01/01/1924
Codi classificació: AMDG4-248
Nombre d'expedient / dossier: 0044
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-248 Programes Festa Major de Gràcia
Data inicial: 01/01/1917
Codi classificació: AMDG4-248
Nombre d'expedient / dossier: 0118
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-248 Programes Festa Major de Gràcia
Data inicial: 01/01/1925
Codi classificació: AMDG4-248
Nombre d'expedient / dossier: 0067
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-248 Programes Festa Major de Gràcia
Data inicial: 01/01/1923
Codi classificació: AMDG4-248
Nombre d'expedient / dossier: 0327
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-248 Programes Festa Major de Gràcia
Data inicial: 15/08/1929
Codi classificació: AMDG4-248
Nombre d'expedient / dossier: 0291
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-248 Programes Festa Major de Gràcia
Data inicial: 15/08/1928
Codi classificació: AMDG4-248
Nombre d'expedient / dossier: 0319
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-248 Programes Festa Major de Gràcia
Data inicial: 15/08/1928
Codi classificació: AMDG4-248
Nombre d'expedient / dossier: 0323
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-248 Programes Festa Major de Gràcia
Data inicial: 15/08/1929
Codi classificació: AMDG4-248
Nombre d'expedient / dossier: 0331
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-248 Programes Festa Major de Gràcia
Data inicial: 20/08/1929
Codi classificació: AMDG4-248
Nombre d'expedient / dossier: 0335
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-248 Programes Festa Major de Gràcia
Data inicial: 15/08/1930