Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V439
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1836
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V440
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1836
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V438-1836
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1836
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V441
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1837
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V442
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1837
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V443
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1837
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V438-1837
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1837
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V444
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1838
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V445
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1838
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V446
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1838