Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V538
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1858
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V533
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1858
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V540
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1859
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V541
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1859
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V542
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1859
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V543
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1859
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V544
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1859
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V539
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1859
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V546
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1860
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V547
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1860