Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V558
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1862
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V559
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1862
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V560
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1862
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V561
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1862
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V562
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1862
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V557
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1862
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V564
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1863
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V565
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1863
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V566
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1863
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V567
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1863