Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V568
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1863
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V563
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1863
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V570
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1864
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V571
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1864
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V572
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1864
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V573
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1864
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V569
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1864
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V575
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1865
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V576
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1865
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V577
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1865