Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V578
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1865
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V579
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1865
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V580
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1865
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V574
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1865
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V582
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1866
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V583
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1866
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V584
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1866
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V585
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1866
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V581
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1866
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V587
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1867