Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V588
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1867
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V589
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1867
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V590
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1867
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V586
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1867
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V592
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1868
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V593
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1868
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V594
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1868
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V595
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1868
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V591
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1868
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V597
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1869