Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V598
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1869
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V599
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1869
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V600
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1869
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V596
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1869
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V602
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1870
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V603
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1870
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V604
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1870
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V605
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1870
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V606
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1870
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V601
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1870