Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V608
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1871
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V609
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1871
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V610
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1871
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V607
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1871
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V612
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1872
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V613
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1872
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V614
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1872
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V615
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1872
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V611
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1872
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V617
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1873