Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V618
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1873
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V619
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1873
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V620
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1873
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V616
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1873
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V622
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1874
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V623
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1874
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V624
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1874
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V625
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1874
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V621
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1874
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V627
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1875