Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V454
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1841
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V455
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1841
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V438-1841
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1841
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V457
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1842
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V458
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1842
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V459
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1842
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V460
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1842
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V456-1842
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1842
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V461
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1843
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V462
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1843