Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V643
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1879
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V649
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1880
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V650
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1880
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V651
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1880
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V652
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1880
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V648
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1880
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V653
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1881
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V654
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1882
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V655
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1883
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V656
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1884