Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V667
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1895
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V668
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1896
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V669
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1897
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V672
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1898
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V671
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1898
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V670
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1898
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V674
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1899
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V673
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1899
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V675
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1900
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V676
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1900