Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V480
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1847
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V481
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1847
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V482
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1847
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V483
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1847
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V484
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1847
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V471-1847
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1847
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V485
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1848
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V486
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1848
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V487
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1848
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V488
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1848