Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V487
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1848
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V485
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1848
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V491
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1849
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V493
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1849
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V490-1849
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1849
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V492
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1849
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V490-1850
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1850
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V494
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1850
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V495
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1850
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V496
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1850