Resultats de cerca

Codi classificació: 01.01
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-330/5D100 Gremi de Velluters de Barcelona
Data inicial: 23/01/1548