Resultats de cerca

Codi classificació: 01.08/01-10
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 01/01/1946