Resultats de cerca

Codi classificació: 02.08/727
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 31/01/1879