Codi classificació: AMCB2-227
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB2-227 Fòrum Universal de les Cultures 2004
Data inicial: 01/01/1996