Resultats de cerca

Codi classificació: H155
Nombre d'expedient / dossier: 2.0013029E7
Data inicial: 01/01/2001
Codi classificació: H155
Nombre d'expedient / dossier: 2.0003022E7
Data inicial: 01/01/2000
Codi classificació: H155
Nombre d'expedient / dossier: 2.0003023E7
Data inicial: 01/01/2000
Codi classificació: H155
Nombre d'expedient / dossier: 9.7300027E7
Data inicial: 01/01/1997
Codi classificació: H155
Nombre d'expedient / dossier: 96-T-0281
Data inicial: 01/01/1996
Codi classificació: H155
Nombre d'expedient / dossier: 2.0003034E7
Data inicial: 01/01/2000
Codi classificació: H155
Nombre d'expedient / dossier: 2.0001098E7
Data inicial: 01/01/2000
Codi classificació: H161
Nombre d'expedient / dossier: 2.0001078E7
Data inicial: 01/01/2000
Codi classificació: H165
Nombre d'expedient / dossier: 2.0013039E7
Data inicial: 01/01/2001
Codi classificació: H165
Nombre d'expedient / dossier: 2.001304E7
Data inicial: 01/01/2001
Codi classificació: H165
Nombre d'expedient / dossier: 2.0013041E7
Data inicial: 01/01/2001
Codi classificació: H155
Nombre d'expedient / dossier: 2.0003105E7
Data inicial: 01/01/2000