Codi classificació: AMCB1-001
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1820
Codi classificació: B162
Nombre d'expedient / dossier: 1/1955
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1955
Codi classificació: A144
Nombre d'expedient / dossier: 201.1985-229.1990
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 02/07/1985
Codi classificació: Q136
Nombre d'expedient / dossier: CV-15586
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1903
Codi classificació: A144
Nombre d'expedient / dossier: 302-308.1996
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/04/1996
Codi classificació: A144
Nombre d'expedient / dossier: 266.1993-277.1994
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/04/1993
Codi classificació: A144
Nombre d'expedient / dossier: 278-284.1994
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 09/04/1994
Codi classificació: A144
Nombre d'expedient / dossier: 230.1990-254.1992
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 02/02/1990
Codi classificació: A144
Nombre d'expedient / dossier: 315-320.1997
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 05/05/1997
Codi classificació: A144
Nombre d'expedient / dossier: 255.1992-265.1993
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 06/05/1992
Codi classificació: A144
Nombre d'expedient / dossier: 289-295.1995
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/03/1995
Codi classificació: A144
Nombre d'expedient / dossier: 321-322.1997
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 03/11/1997