Codi classificació: 03.04
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters
Data inicial: 17/12/1438