Codi classificació: AHCB4-236/C06-Ms.A
Nombre d'expedient / dossier: Ms. A nº 224
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB
Data inicial: 01/01/1802