Codi classificació: AHCB3-254/5D18
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-254/5D18 Ildefons Cerdà Sunyer
Data inicial: 01/01/1841