Codi classificació: AHCB3-425/5D118
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-425/5D118 Gerard Preminger Roig
Data inicial: 01/01/1975