Codi classificació: Q122
Nombre d'expedient / dossier: 1631/1955
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1955