Codi classificació: Q127
Nombre d'expedient / dossier: Eix-16060/1915
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1915