Codi classificació: Q127
Nombre d'expedient / dossier: Fo-250/1920
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1920
Codi classificació: Q127
Nombre d'expedient / dossier: Fo-324-D
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1874
Codi classificació: Q127
Nombre d'expedient / dossier: Fo-1387-1930
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1930
Codi classificació: Q127
Nombre d'expedient / dossier: Fo-3467/1923
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1923
Codi classificació: Q127
Nombre d'expedient / dossier: Fo-958-1907
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1907
Codi classificació: Q127
Nombre d'expedient / dossier: Fo-1898/1923
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1923