Codi classificació: A168
Nombre d'expedient / dossier: V103
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1863
Codi classificació: A168
Nombre d'expedient / dossier: V104
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1863
Codi classificació: A168
Nombre d'expedient / dossier: V100
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1863
Codi classificació: A168
Nombre d'expedient / dossier: V106
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1864
Codi classificació: A168
Nombre d'expedient / dossier: V107
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1864
Codi classificació: A168
Nombre d'expedient / dossier: V108
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1864
Codi classificació: A168
Nombre d'expedient / dossier: V109
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1864
Codi classificació: A168
Nombre d'expedient / dossier: V105
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1864
Codi classificació: A168
Nombre d'expedient / dossier: V112
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1865
Codi classificació: A168
Nombre d'expedient / dossier: V111
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1865
Codi classificació: A168
Nombre d'expedient / dossier: V113
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1865
Codi classificació: A168
Nombre d'expedient / dossier: V114
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1865